INDONESIAN JOURNEY

October 4 – November 13, 2009
Singapore

Paintings by 12 Indonesian artists, including Djoko Pekik, Rusli, Putu Sutawijaya, Pupuk DP, I Made Djirna, Gatot Widodo, Stefan Buana, Diah Yulianti , Isur Suroso and Hayatuddin.

Main Menu